การสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่กำหนดเอง

ตัวเลือกในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ จะอยู่ใน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณา

 • ตำแหน่งที่ตั้ง

กำหนดเป้าหมายโฆษณาให้ผู้คนได้เห็นโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ประเทศ จังหวัด เมือง หรือรหัสไปรษณีย์) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทั่วโลก (พิมพ์ “worldwide”) ตามภูมิภาค เช่น ยุโรป ตามพื้นที่เขตการค้าเสรี (เช่น “NAFTA” หรือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ) หรือตามความพร้อมดาวน์โหลดใน App Store ได้ (เช่น ประเทศที่รองรับ iTunes App Store)

การใช้ “ตำแหน่งที่ตั้ง” คุณสามารถกำหนดเป้าหมายดังนี้

 • ทั่วโลก (พิมพ์คำว่า “worldwide”)
 • โดยประเทศ กลุ่ม หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (เช่น พิมพ์คำว่า เอเชีย)
 • โดยเขตการค้าเสรี (เช่น พิมพ์คำว่า GCC หรือ Gulf Cooperation Council)
 • โดยภูมิภาคย่อยที่อยู่ในประเทศหนึ่ง (เช่น พิมพ์คำว่า มิชิแกน)
 • โดยคุณสมบัติอื่นๆ (เช่น พิมพ์คำว่า ประเทศที่รองรับ iTunes App Store หรือ ตลาดเกิดใหม่)

ใน “ตัวจัดการโฆษณา” คุณยังสามารถคลิก “เลือกดู” เพื่อเปิดเมนูดร็อปดาวน์ของภูมิภาคและประเทศได้

 • อายุ

กำหนดเป้าหมายโฆษณาตามช่วงอายุ

 • เพศ

กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือผู้คนทุกเพศ

 • ภาษา

กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นผู้ใช้บางภาษา

 • การกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียด

รวมหรือยกเว้นผู้คนออกจากกลุ่มเป้าหมายโดยอิงตามเกณฑ์ เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรม

ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดอาจจะอิงตาม

 • โฆษณาที่คลิก
 • เพจที่มีส่วนร่วม
 • กิจกรรมที่ผู้คนมีส่วนร่วมทั้งในและนอก Facebook ที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ อย่างการใช้งานอุปกรณ์ และการกำหนดลักษณะในการเดินทาง
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ และตำแหน่งที่ตั้ง
 • อุปกรณ์มือถือที่ใช้และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อ

รวมหรือยกเว้นผู้คนออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยอิงตามการเชื่อมต่อกับเพจ แอพ หรืองานกิจกรรมของคุณ คุณสามารถเข้าใช้งานเครื่องมือนี้ได้ผ่านส่วนย่อย “การเชื่อมต่อ” ของการสร้างชุดโฆษณา ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเพจ แอพ หรืองานกิจกรรมของคุณบุคคลหนึ่งๆ อาจได้รับการพิจารณาว่า “เกี่ยวข้อง” กับเพจ แอพ หรืองานกิจกรรม หากพวกเขาได้เคยมีส่วนร่วมหรือเป็นเพื่อนของคนที่เคยมีส่วนร่วมคุณสามารถรวมเข้าหรือยกเว้นความเกี่ยวข้องเหล่านั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุคุณสามารถรวมเข้าหรือยกเว้นความเกี่ยวข้องได้หนึ่งประเภทต่อหนึ่งชุดโฆษณา หรือคลิก “การรวมขั้นสูง” จากดร็อปดาวน์ เพื่อตั้งค่าชุดพารามิเตอร์ที่บุคคลหนึ่งควรจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามนั้นเพื่อให้เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณ

หมายเหตุ

 • คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลเพจ แอพ หรืองานกิจกรรม ในการใช้งานการกำหนดเป้าหมายตามความเกี่ยวข้องกัน
 • โดยทั่วไป ไม่ควรใช้พารามิเตอร์ที่มากเกินไปเป็นส่วนของการรวมความเกี่ยวข้องขั้นสูง เพราะอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายเล็กและเจาะจงเกินกว่าจะเกิดผลที่มีประสิทธิภาพได้
 • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่คุณรู้จักอยู่แล้วซึ่งสร้างจากข้อมูลที่คุณระบุไว้หรือจากข้อมูลที่สร้างขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Facebook คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้จาก รายการ, พิกเซลของ Facebook, Facebook SDK และการมีส่วนร่วมบน Facebook ส่วนย่อยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง คือ กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นจาก “ต้นแบบ” โดยจะหาผู้คนอื่นๆ บน Facebook ที่คล้ายคลึงกับผู้คนต้นแบบมากที่สุด คุณสามารถรวมหรือยกเว้นผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!